NEDERLAND - In 2022 groeide het aantal inwoners in vrijwel alle Nederlandse gemeenten. Dit kwam hoofdzakelijk door de toegenomen immigratie, onder andere van Oekraïners. Dat blijkt uit cijfers van het CBS over de bevolkingsontwikkeling tot 1 december 2022.


Op Vlieland en Schiermonnikoog, in de Noordoostpolder en in Waddinxveen, Diemen, Maassluis en Woudenberg groeide de bevolking in 2022 relatief het sterkst, met meer dan 30 per duizend inwoners. In slechts 9 van de 344 gemeenten daalde het aantal inwoners. Dat waren er aanzienlijk minder dan in voorgaande jaren. In 2020 was er nog bevolkingskrimp in 61 gemeenten, voornamelijk aan de randen van Nederland.

In alle gemeenten meer immigranten dan emigranten

Alle gemeenten kregen er in 2022 per saldo (immigratie minus emigratie) inwoners bij door buitenlandse migratie. Nieuw ten opzichte van 2021 was de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne. Mensen die sinds het begin van de Russische invasie op 24 februari vanuit Oekraïne naar Nederland kwamen, vestigden zich in nagenoeg alle gemeenten. In ongeveer de helft van de gemeenten woonden op 1 december meer dan 5 Oekraïense immigranten per duizend inwoners. Renswoude (Utrecht), Gennep (Limburg) en Pekela (Groningen) ontvingen relatief de meeste Oekraïners: meer dan 20 per duizend inwoners.

Steeds meer gemeenten met sterfteoverschot

Zonder buitenlandse migratie zouden aanzienlijk meer gemeenten te maken hebben met bevolkingskrimp. Door de vergrijzing neemt het aantal gemeenten waar meer mensen overlijden dan er baby’s worden geboren toe. In 2022 gold dat voor 62 procent van de gemeenten, in 2021 nog voor 53 procent. Twintig jaar geleden (in 2002) overtrof de sterfte het aantal geboorten nog slechts in 13 procent van de gemeenten. Destijds was er voornamelijk sprake van een sterfteoverschot in gemeenten aan de randen van Nederland (vooral in Limburg) en in enkele vergrijsde gemeenten in het Gooi en aan de Noordzeekust. Inmiddels is er een sterfteoverschot in vrijwel alle gemeenten in Limburg en in de drie noordelijke provincies, langs de Noordzeekust en in grote delen van Zeeland, Overijssel en Gelderland. Gemeenten waar meer baby’s worden geboren dan er mensen overlijden liggen voornamelijk in de Randstad (inclusief de grote steden), in Flevoland en in en rond Zwolle.

Flevoland groeit het sterkst

Net als een jaar eerder was Flevoland in 2022 de provincie met de sterkste bevolkingsgroei, gevolgd door Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Flevoland groeide door natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte), binnenlandse verhuizingen én buitenlandse migratie. In Noord- en Zuid-Holland nam het aantal inwoners toe als gevolg van natuurlijke aanwas en buitenlandse migratie, maar deze provincies hadden een negatief saldo van binnenlandse verhuizingen. In de afgelopen jaren is het aantal mensen dat vanuit de Randstad naar regio’s daarbuiten verhuist toegenomen. In Flevoland kwamen er ruim 22 mensen per duizend inwoners bij, in Noord-Holland 16 per duizend en in Zuid-Holland en Utrecht 13 per duizend. In Drenthe, Friesland en Limburg bleef de bevolkingsgroei met 9 per duizend het meest beperkt, maar ook daar groeide de bevolking harder dan in 2021.

Grote steden groeiden relatief sterk

De bevolkingsgroei was in 2022 relatief sterk in de grote gemeenten, net als in 2021. Van de tien grootste gemeenten groeiden er acht sterker dan het landelijk gemiddelde van 13 per duizend inwoners. Alleen in Rotterdam en Breda was de bevolkingsgroei wat lager. Van de tien grootste gemeenten nam het aantal inwoners het sterkst toe in Eindhoven, met 22 per duizend, gevolgd door Almere (21 per duizend) en Amsterdam (20 per duizend). Eindhoven en Amsterdam groeiden hoofdzakelijk door buitenlandse migratie, Almere ook door binnenlandse verhuizingen en geboorten.

Bron: CBS
Zie ook: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/01/bevolking-in-2022-bijna-twee-keer-zo-snel-gegroeid-als-een-jaar-eerder