BEVERWIJK - Het aantal zeer jonge kinderen met brandwonden is de afgelopen vijf jaar toegenomen. Per duizend patiënten die ingeschreven staan bij de huisarts steeg het aantal van 5,3 naar 11,7 kinderen tussen nul en vier jaar, blijkt uit onderzoek van de Brandwondenstichting en onderzoeksinstituut Nivel.

Jaarlijks nemen ongeveer 92.000 mensen contact op met de huisarts in verband met een brandwond. In verhouding met de rest van de bevolking hebben jonge kinderen een drie keer grotere kans om met een brandwond in de huisartsenpraktijk te komen en bij een huisartsenpost (in de avonduren of het weekend) is de kans zelfs vier keer groter.

Christel von Reeken, coördinator preventie van de Nederlandse Brandwonden Stichting schrikt van de nieuwe cijfers. "Dit onderzoek toont aan hoe hard onze huidige preventiecampagne om brandwonden bij kleine kinderen te voorkomen nodig is."

In de zomermaanden en rond de jaarwisseling zien huisartsen meer brandwonden dan in de rest van het jaar. Uit het onderzoek blijkt verder dat in wijken waar mensen met lagere inkomens wonen of met een hoger percentage mensen met een migratie-achtergrond, relatief meer mensen met brandwonden naar de huisarts gaan.

Kleine ruimte
Er is geen onderzoek gedaan naar de oorzaak hiervan, maar de stichting krijgt in het brandwondencentrum geregeld geluiden te horen dat het te maken heeft met de kleine behuizing in de stedelijke gebieden en er wonen ook meer mensen bij elkaar op een kleine ruimte.