NOORD-HOLLAND - De provincie maakt de aanvraag die zij eerder heeft ingediend voor koplopersmaatregelpakketten definitief. Dit zijn projecten waar Noord-Holland op korte termijn mee kan starten en die bijdragen aan het herstel van de natuur, de beperking van stikstofuitstoot, goed zijn voor het klimaat en bijdragen aan de gebiedsprocessen.


Uiteindelijk verwacht de provincie daardoor € 12 miljoen te ontvangen.

Het Rijk heeft Noord-Holland € 12 miljoen in het vooruitzicht gesteld voor een aantal maatregelen. Daarmee formaliseert de provincie het eerste ingediende verzoek. De totale aanvraag, waarvan gedeeltelijk financiering is toegezegd, gaat onder andere om de aanleg van een bos, het verleggen van een fietspad voor verbetering van de natuur in de duinen, opstarten van gebiedsprocessen en stikstofinnovaties op boerenbedrijven. Ook stuurt de provincie extra maatregelen in, mocht het Rijk middelen over hebben.

Gedeputeerde Jelle Beemsterboer (PPLG): “Het geld voor de koplopersmaatregelpakketten kunnen we aanvragen vooruitlopend op de definitieve toekenning van financiële middelen voor het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Als we de € 12 miljoen ontvangen, kan de provincie nu in beperkte mate aan de slag. Wel gaan we door met de gebiedsprocessen om daar de energie vast te houden. Ik hoop daarom dat LNV ons helpt om dat mogelijk te maken.”

Natuurbrug

De provincie heeft nog meer maatregelpakketten klaar staan waar momenteel geen geld voor is. Ook die dient Noord-Holland in bij het Rijk. Het gaat onder andere om de aanleg van een natuurbrug over de weg tussen Laren en Hilversum. Beemsterboer: “We willen door en zijn ook in gesprek met het ministerie over de mogelijkheden in Noord-Holland. Het zou zonde zijn als we op onze handen blijven zitten, terwijl we direct aan de slag kunnen met projecten.”

PPLG

Het Provinciaal Programma Landelijk Gebied is het Noord-Hollandse programma voor het landelijk gebied. Hierin staan de opgaven waar de provincie voor staat en de doelen die Noord-Holland de komende jaren wil bereiken om het landelijk gebied mooi, leefbaar en gezond te houden. Het PPLG richt zich op het combineren van doelen rond natuur en stikstof, water en bodem, klimaat en bodemdaling, landbouw, landschap, erfgoed en recreatie.