SCHIPHOL - Als het aan de Noord-Hollanders ligt, mag Schiphol voorlopig niet verder groeien. Dat blijkt uit een enquête van het NH Nieuws Panel, waaraan 940 mensen uit de hele provincie meededen.

Nu Schiphol aan de 500.000 vliegbewegingen per jaar zit, moet de rem erop. Het kabinet heeft bepaald dat het aantal vluchten tot en met 2020 niet verder mag stijgen. Verschillende partijen in de luchtvaartsector pleiten er echter voor om de komende jaren toch verder uit te breiden. Daarvoor lijkt onder Noord-Hollanders onvoldoende draagvlak, gezien de uitslag van onze enquête.

Veel overlast
Ruim 54 procent van de ondervraagden geeft aan dat de 500.000-grens tot en met 2020 niet gepasseerd mag worden. Een kleine 35 procent heeft daar geen problemen mee. Tegenstanders geven vooral als reden aan dat extra vliegbewegingen zorgen voor te veel overlast voor omwonenden. Ook de argumenten dat het slecht voor het milieu is en de overtuiging dat Schiphol op termijn opnieuw zal vragen om meer groeiruimte, worden veel genoemd.

"Een klein beetje vliegtuigen: oké, maar zo ver als nu, dat wordt gewoon te gek", zegt Aalsmeerder Peter Smolders. "Het moet zeker niet meer worden." Amstelvener Philip Bodenstaff is het daar niet mee eens: "Schiphol is een motor van de werkgelegenheid. Hier in de regio, maar ook in Nederland. Veel mensen zijn er afhankelijk van. Ik denk dat ze de gelegenheid moeten krijgen om te groeien."

Luchtvaarteconoom Eric Pels van de Vrije Universiteit in Amsterdam zegt dat voor KLM, de grootste gebruiker van Schiphol en goed voor ruim 35.000 banen, de grootste problemen op de loer liggen, mocht de luchthaven niet meer kunnen groeien: "KLM is afhankelijk van overstappende passagiers. Op het moment dat concurrenten wel kunnen groeien, gaat dat ten koste van KLM."

Lelystad Airport
Een ander belangrijk thema voor Noord-Hollanders is de groei van een ander vliegveld: dat van Lelystad. De meerderheid van de ondervraagden vindt het een goede zaak dat Lelystad Airport wordt uitgebreid, een kleine 40 procent is tegen.

Ook hier zijn zorgen over een toename van geluidshinder, stank en luchtvervuiling als Lelystad Airport in gebruik wordt genomen. Ruim 31 procent is hier bang voor, zo'n 65 procent maakt zich nauwelijks tot geen zorgen.

Luchthaven in zee
De respondenten staan in meerderheid positief tegenover een luchthaven in de Noordzee: een kleine 59 procent is voor. De belangrijkste voordelen die genoemd worden zijn het beperken van geluidshinder en de uitbreidingsmogelijkheden op het water. Ongeveer 37 procent vindt het geen goed idee. Als nadeel wordt voornamelijk aangegeven dat uitbreiding van de luchthaven ook hier slecht is voor het milieu.

Inlichten over uitbreidingsplannen
Uit de enquête blijkt verder dat veel respondenten niet tevreden zijn over de manier waarop er wordt gecommuniceerd over de uitbreidingsplannen van Schiphol. Een ruime meerderheid geeft aan dat de informatie vanuit de overheid beter moet.Men is nog minder te spreken over de communicatie vanuit Schiphol over de plannen. Een kleine 60 procent zegt dat de luchthaven te weinig doet om het publiek goed in te lichten. De meerderheid heeft ook onvoldoende vertrouwen in Schiphol als het gaat om het naleven van de gestelde eisen.