NOORD-HOLLAND - Volgens de Algemene Onderwijsbond (AOb) moet de Onderwijsinspectie in kaart brengen welke noodmaatregelen scholen nemen om het lerarentekort op te vangen. De omvang van het lerarentekort is volgens de AOb groter dan nu zichtbaar is.

Ook moet geïnventariseerd worden hoe vaak scholen scholen onbevoegden voor de klas zetten. Dat stelt bestuurder Eugenie Stolk van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

In een bericht op de site van de AOb verwijst Stolk naar een enquête onder duizenden leden van de bond over het lerarentekort. "Daaruit werd duidelijk dat het tekort scholen ontregelt. Ondertussen worden klassen samengevoegd, kinderen naar huis gestuurd en voeren wanhopige scholen een vierdaagse schoolweek in."

Daarom vindt de AOb dat de Onderwijsinspectie de noodmaatregelen die scholen nemen, moet inventariseren. Ook wil de bond dat de minister van Onderwijs scholen gaat verplichten die noodmaatregelen te melden. "Alleen op die manier wordt de ernst van de problemen duidelijk."

Provincie
Ook in de provincie zorgt het lerarentekort voor grote problemen. In Zaanstad werd in het najaar een vierdaagse schoolweek ingevoerd. Dat stuitte op verzet van zowel ouders als leerlingen. In Haarlem werd groep 7 van de Rudolf Steinerschool opgeheven, omdat de leraren de gaten die ontstaan door tekorten niet meer kunnen dichtlopen.