HEERHUGOWAARD - In elke organisatie hoort de werkomgeving een veilige omgeving te zijn. Het gaat daarbij om zowel lichamelijke veiligheid als psychische veiligheid. Maar helaas komt het voor dat de veiligheid op het werk door ongewenste omgangsvormen wordt geschaad. Ongewenst gedrag op het werk valt onder psychosociale arbeidsbelasting en kan leiden tot (langdurige) uitval. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor een medewerker die zich geïntimideerd, gepest of gediscrimineerd voelt. In het geval dat een van uw medewerkers het slachtoffer wordt van ongewenst gedrag, is het raadzaam om een gekwalificeerde persoon in te schakelen die de medewerker in kwestie opvangt en begeleidt. Het is immers zeer vervelend en kostbaar als een werknemer door ongewenste omgangsvormen uitvalt.

U bent dan verantwoordelijk voor het ziekteverzuim en de re-integratiekosten van de medewerker. Het aanstellen van een externe vertrouwenspersoon van Xs2more kan veel gedoe en toestanden voorkomen. In dit artikel brengen we de constructieve oplossingen voor het voetlicht waar deze professional aan kan bijdragen.

Wat kan de externe vertrouwenspersoon voor uw werknemer en organisatie betekenen?

• Opvangen en begeleiden van de medewerker die het slachtoffer is van ongewenst gedrag;

• Zorgen voor een vertrouwelijke setting;

• In samenwerking met de werknemer naar constructieve oplossingen zoeken;

• Voorlichting geven over ongewenst gedrag op de werkvloer, zodat dit een bijdrage kan leveren aan het bespreekbaar maken, herkennen en voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Op zoek naar constructieve oplossingen

Op het moment dat een werknemer een melding doet van ongewenst gedrag, zorgt de externe vertrouwenspersoon ervoor dat de medewerker in kwestie wordt opgevangen en begeleid. De gecertificeerde vertrouwenspersoon heeft een gedegen opleiding gevolgd, helpt het slachtoffer in een gegarandeerd vertrouwelijke setting en heeft geheimhoudingsplicht. Samen met de medewerker gaat die op zoek naar constructieve oplossingen. Daarbij speelt vooral de werknemer zelf een actieve rol, want die houdt in alle gevallen de regie. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is niet wettelijk verplicht, maar het is wel verstandig om dit te doen. Ook omdat u hiermee dubbele petten voorkomt. U bent namelijk verantwoordelijk voor werknemers die zich (seksueel) geïntimideerd, gediscrimineerd of gepest voelen en zich daardoor onveilig voelen. Daarnaast is het bij wet verplicht om risico’s zoals deze zoveel mogelijk tegen te gaan.

De medewerker die de melding doet, beslist wat er met de klacht gebeurt. Dat is altijd vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon brengt in kaart wat de werknemer met de melding duidelijk wil maken en onderzoekt wat nodig is om tot een oplossing te komen. Als die persoon wenst dat er concrete stappen worden gezet, schuilt de oplossing vaak in het confronteren van de persoon die zich aan het ongewenste gedrag schuldig maakt.

Xs2more doet meer

U kunt de externe vertrouwenspersoon in de arm nemen via Xs2more. Zoals de naam al zegt, biedt deze organisatie meer. Meer als er onder uw medewerkers sprake is van misstanden of ongewenste omgangsvormen. Maar ook op het gebied van re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor, het voeren van bezwaar en beroep bij arbeidsongeschiktheid en het uitvoeren van de Ziektewet voor de eigenrisicodrager. Xs2more doet meer. Gedegen, vakkundig en snel. De begeleiding is persoonlijk en intensief en de expertise-onderzoeken zijn grondig.

Xs2more B.V.

Bijlestaal 42K

1721 PW Broek op Langedijk


T 088 700 7750

E info@xs2more.nl