NOORD-HOLLAND - De provincie stopt in totaal 110 miljoen euro in twee fondsen om de gevolgen van de coronacrisis in Noord-Holland te bestrijden.

In het eerste fonds zit 10 miljoen euro en is bedoeld om culturele en maatschappelijke organisaties op korte termijn te steunen zodat ze niet omvallen. Het tweede fonds is voor de lange termijn en moet de economie herstellen en stimuleren. Hier trekt de provincie 100 miljoen voor uit.

Miljardenschade
De provincie benadrukt dat dankzij de coronacrisis veel inwoners en bedrijven het moeilijk hebben. De schade voor de Noord-Hollandse economie zal in de miljarden lopen, zo blijkt na onderzoek van onderzoeksbureau SEO.

"De omvang van het beschikbare bedrag geeft de provincie echte slagkracht om ook daadwerkelijk effectieve maatregelen te nemen. Het gaat om de beste combinatie van brede steunmaatregelen stimulering van de economie, duurzame ontwikkeling en het opvangen van de grootste klappen. Zo hebben deze fondsen het grootste nut voor Noord-Hollandse inwoners en ondernemers", vertelt Erik van der Maas, fractievoorzitter van de VVD.

Duurzaam
Bij het bestrijden van de crisis zal er oog zijn voor de duurzaamheid. "Het geld dat we gaan uitgeven wordt gebruikt om de omslag te maken naar een duurzame economie met veel minder CO2 uitstoot. We zijn dan ook trots deze groene boost aan de provincie te kunnen geven", laat Rosan Kocken, fractievoorzitter van GroenLinks, weten.