NOORD-HOLLAND - De stichting Bijenvrienden gaat 200 bijenhotels op schoolpleinen plaatsen. De provincie maakt dit financieel mogelijk door het initiatiefvoorstel 'groen doet kinderen goed' van de Partij voor de Dieren uit te voeren. Het doel van de bijenhotels is om leerlingen kennis te laten maken met wilde bijen en hun leefomstandigheden. De provincie stelt hiervoor 5000 euro beschikbaar.


Bijenhotels zijn kunstmatige nestplaatsen die uit diverse natuurlijke materialen zijn opgebouwd. Bijenhotels bieden schuil- en nestgelegenheid en overwinteringsmogelijkheden aan wilde bijen, maar ook aan andere insecten. De wilde bij wordt wereldwijd met uitsterven bedreigd terwijl ze heel belangrijk zijn voor de voedselproductie. Zonder hen groeien bijvoorbeeld groente en fruit niet.

De kinderen van groep 8 van basisschool Icarus in Heemstede hebben het eerste bijenhotel van gedeputeerde Tekin in ontvangst genomen. Samen met de leerlingen werd het bijenhotel opgehangen.
Gedeputeerde Tekin (Natuur): "Jong geleerd is oud gedaan. Met voorlichting over biodiversiteit kun je niet vroeg genoeg beginnen en door het plaatsen van deze bijenhotels kunnen kinderen met eigen ogen zien en beleven wat dit betekent. Zij staan immers voor onze toekomst."

Initiatiefvoorstel 'groen doet kinderen goed'
Partij voor de Dieren wil met dit voorstel de natuur naar de kinderen brengen door middel van groene schoolpleinen. Het schoolplein staat in de top van hun favoriete speelplekken. Bovendien gaan alle kinderen naar school. Met het vergroenen van schoolpleinen is ieder kind te bereiken, ook de kinderen die dit het hardst nodig hebben. Slechts 17 procent van de Nederlandse schoolpleinen is nu groen. De ambitie is om ten minste 40 scholen en meer dan 10.000 leerlingen te kunnen steunen met de aanleg van een groen schoolplein.

Groen Kapitaal
Groen Kapitaal is hét netwerkplatform voor initiatieven die de biodiversiteit stimuleren. Het stimuleert innovatieve oplossingen, die natuur combineren met economie, landbouw, infrastructuur en leefomgeving. Eén van de initiateven op dit platform is een 6-stappenplan naar een groen schoolplein van Stichting Oase.