HEERHUGOWAARD - MET zoekt maatjes voor mantelzorgers die even een steuntje in de rug nodig hebben. Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of anderszins zorgbehoevend persoon uit hun omgeving. Een mantelzorger heeft vaak het gevoel er alleen voor te staan. Een vrijwilliger die als maatje naast de mantelzorger staat, kan dan uitkomst bieden.


MET zoekt vrijwilligers die als zorgmaatje bereid zijn mantelzorgers te ondersteunen . Een zorgmaatje zet zich in om één keer per week maximaal 2 uur de mantelzorger te ontlasten van hun zorgtaak. Door gezelschap te bieden aan degene die de zorg nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: samen koffie drinken, een wandelingetje maken, een praatje maken of samen een gezelschapsspel doen. Wanneer er een wens is om er samen op uit te gaan, naar een buurthuis, het bos, de stad, of een hobbyclub, kan dat ook. Bij Maatjes staan menselijkheid en gelijkwaardigheid centraal. Het draait om persoonlijk contact.

De bedoeling is dat de mantelzorger dankzij deze ondersteuning na verloop van tijd zelfstandig goed verder kan. De periode van ‘maatje zijn’ duurt minimaal 6 maanden. Het maatje krijgt een training voor deze functie, begeleiding door een beroepskracht en een vrijwilligersvergoeding. Ook mantelzorgers die overbelasting ervaren, kunnen zich aanmelden. De sociaal werker van MET bekijkt dan samen met hen wat een vrijwilliger voor hen kan betekenen.

Zin in deze nieuwe uitdaging of behoefte aan ondersteuning van een vrijwilliger? Neem dan contact op met Joke Voorwinden, per email joke.voorwinden@methhw.nl of telefoon 06 41130458.