HEERHUGOWAARD - Sinds 2016 bestaat het Verkeersforum Heerhugowaard: een groep van zeven inwoners die de verkeers(on)veiligheid in Heerhugowaard onderzoekt. Uit eigen waarneming of naar aanleiding van een tip van inwoners. De leden nemen ter plekke poolshoogte en maken foto’s. In de maandelijkse vergadering wordt bekeken of de verkeerssituatie inderdaad kan worden verbeterd.


Het verkeersforum heeft daarbij onder andere overleg met de fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Ook zoekt het verkeersforum nog andere groepen bewoners. Lijkt een situatie dan voor verbetering vatbaar, dan worden een rapport en een advies gemaakt, die naar de gemeente worden gestuurd.

Daarover is dan overleg met de verkeerskundigen van de gemeente. Dat leidt soms wel, soms niet tot aanpassing van de situatie. Het ontbreken van geld of de planning van de gemeente voor verkeersaanpassingen kunnen een reden zijn dat werkzaamheden niet of niet op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Daar heeft het verkeersforum begrip voor: ‘Maar we merken wel dat we serieus worden genomen.’ De gemeente is inderdaad blij met het forum. Gerrit Faber, verkeerskundige bij de gemeente heeft regelmatig overleg met het verkeersforum: ‘Zo’n klankbord is heel nuttig voor ons.’

Het Verkeersforum Heerhugowaard is in 2016 voortgekomen uit de Burgertop die de gemeente toen organiseerde. Verkeersveiligheid bleek daar een onderwerp dat veel inwoners bezig houdt. Ter plekke ontstond toen het verkeersforum. De leden zijn inmiddels direct of indirect betrokken bij grote verkeersprojecten die momenteel in Heerhugowaard spelen. Ze zijn lid van de klankbordgroep Middenweg-Zuid en hebben contact met de klankbordgroep Stationsgebied. Succes was er met het project ‘Bromfietsers op de rijbaan’. De gemeente wilde dat in het najaar 2017 uitvoeren. Dat is op advies van het verkeersforum voorjaar 2018 geworden: dan is het langer licht en vaak beter weer. Veiliger voor de gewenning, vond het forum.

Over verbeteringen van het kruispunt Rustenburgerweg-Amstel- Stellingmolen wordt nog overlegd. En het kruispunt Amstel-Haringvliet levert soms gevaarlijke situaties op, maar hier blijkt eigenlijk geen goede oplossing voorhanden te zijn.

Inwoners kunnen altijd onveilige verkeerssituaties melden bij het verkeersforum via verkeersforumheerhugowaard@gmail.com. Ook kunnen zij zich via dit e-mailadres melden als lid.

Per 1 augustus heeft het forum een eigen website: www.verkeersforumheerhugowaaard.nl.