NOORD-HOLLAND - Lange wachtlijsten in de GGZ zijn onacceptabel en er moet een gezamenlijke regionale aanpak komen om ze tegen te gaan. Na vele verhalen van medewerkers die werken in de zorg te hebben gehoord, vindt DWARS Noord-Holland Noord dat het anders moet. In de regio horen wij over lange wachtlijsten, weinig zorg op maat en een stop op GGZ-behandelingen. GGZ-behandelingen kunnen door te weinig hulpverlening niet plaatsvinden. Daarom komt DWARS in actie. Mensen die zorg nodig hebben zouden hier niet zo lang op moeten wachten. Wachten is geen optie!

Zaterdag 20 oktober komt DWARS Noord-Holland Noord in actie. DWARS legt de aandacht op de jeugdzorg. In de gemeenteraden wordt melding gemaakt over een tijdelijke aanmeldstop voor de jeugdzorg door Parlan (organisatie voor jeugd- en opvoedhulp). Eerder werd er op 3 mei 2017 al een tijdelijke aanmeldstop ingesteld bij Triversum (centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie). Nu worden de kinderen en hun verzorgers met een hulpvraag voor hoog specialistische geestelijke gezondheidszorg in de Regio Alkmaar wederom geconfronteerd met lange wachtlijsten.

Er is crisis in de zorg, maar we horen te weinig over jeugdzorg. De zorgverleners in de jeugdzorg hebben een hoge werkdruk en veel administratief werk, daar moet verandering in komen. Ondanks deze problematiek blijven zij hun best doen om de jeugd toch zo goed mogelijke zorg te bieden. DWARS maakt zich zorgen dat de lange wachtlijsten ernstige gevolgen hebben voor jongeren en komen daarom in actie! Met de actie #Overlijken wil DWARS aandacht vragen voor de problematiek in de jeugdzorg. Tijdens deze actie komen de jongeren met alternatieve plannen voor de politiek, de zorg, hulpaanbieders en andere betrokkenen. DWARS wil dat er wat verandert in de jeugdzorg, dat alle jongeren geholpen kunnen worden en daar niet op hoeven te wachten, waardoor zorg voor hen misschien te laat komt. "Zorg is voor mij geen spelletje, maar samen met goed onderwijs een belangrijke basis voor de toekomst." zegt Verena Längin (voorzitter werkgroep DWARS Noord-Holland Noord).

De jongeren houden hun actie op zaterdag 20 oktober om 14.00 uur op de Paardenmarkt in Alkmaar. Zij nodigen iedereen uit om dan samen met hen op de Paardenmarkt te gaan staan om aandacht te geven aan de problemen in de jeugdzorg.