NOORD-HOLLAND - Ze was de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland en werkte haar hele leven aan vrouwenrechten. Nu wordt een penning naar haar vernoemd: Liesbeth Ribbius Peletier. Een jury onder leiding van Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, reikt de Ribbius Peletier penning volgend jaar voor het eerst uit aan een vrouw die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

De komende 5 jaar ontvangt elk jaar een andere vrouw de penning. Provinciale Staten (PS) hebben deze onderscheiding ingesteld vanwege 100 jaar vrouwenkiesrecht. De eerste penning wordt uitgereikt voorafgaand aan de Provinciale Statenverkiezingen in maart 2019.

Ribbius Peletier: eerste gedeputeerde Noord-Holland
In 1946 kreeg Noord-Holland haar eerste vrouwelijke bestuurder: gedeputeerde Mr. A.E. Ribbius Peletier. Liesbeth Ribbius Peletier was een energieke besluitvaardige vrouw met grote overtuigingskracht, meer bestuurder dan politica. Ze was haar hele leven betrokken bij vrouwenemancipatie, vrouwenrechten en de scholing van arbeidersvrouwen. In 1932 richtte ze in Bennekom het vormingscentrum De Born voor arbeidersvrouwen op, die ze grotendeels zelf financierde, dankzij de erfenis van haar vader. Ze was lid van de Verenigde Naties-commissie inzake de rechtstoestand van de vrouw. In 1956 hield ze als VN vrouwenvertegenwoordiger een speech voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In april 1958 werd het eerste vrouwelijk lid van de Raad van State (1958-1966). Liesbeth Ribbius Peletier overleed in 1989.

Samenstelling jury
Op 8 oktober benoemden Provinciale Staten de leden van de jury van de Ribbius Peletier penning. Naast Ankie Broekers-Knol nemen in de jury plaats: Elske Doets, directeur van het bedrijf ‘Jan Doets’, in 2017 verkozen tot ‘Zakenvrouw van het jaar 2017’; journaliste Hadjar Benmiloud van het journalistieke platform vileine.com en dr. Liza Mügge, hoofddocent politicologie van de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Amsterdam Research Center for Gender and Sexuality.

Tentoonstelling
Volgend jaar is het een eeuw geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. PS gaan dit vieren met een tentoonstelling over de eerste vrouwen in politieke functies in Noord-Holland, gekoppeld aan politici van nu. Bij de tentoonstelling reageren politici van nu, op verhalen en materiaal uit het verleden over de strijd voor kiesrecht en acties voor vrouwenrechten. Ze kijken ook naar de toekomst van vrouwen in de politiek. De tentoonstelling vindt plaats van 25 januari tot 20 maart 2019, de dag na de Provinciale Statenverkiezingen. De tentoonstelling is te zien in Paviljoen Welgelegen in Haarlem.