NEDERLAND - De spanning is om te snijden voor tienduizenden scholieren, want vandaag beginnen de eindexamens. Om 9.00 uur zullen de eerste leerlingen zich over de opgaven buigen.

VWO-leerlingen trappen af met Grieks en scheikunde, havo-leerlingen met wiskunde en filosofie en het vmbo moet aan de slag met biologie en Nederlands. In de komende twee weken komen alle vakken aan bod, tot de laatste examens op 23 mei worden afgelegd.

Tevens worden er ook een paar 'vreemde talen'-examens gedaan. Zo leggen 19 leerlingen Arabisch af, buigen 39 mensen zich over Turks en worden er ook 8 examens Russisch gedaan. Spaans is stuk populairder met maar liefst 1.158 examens. .

Klachtenlijn
Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) heeft net als voorgaande jaren een meldpunt om klachten te verzamelen over het verloop van de examens. Hier kunnen gefrustreerde scholieren hun gal spuien over rare vraagstellingen en onlogische teksten.