HEERHUGOWAARD - Het artikel over de gemeentelijke politiek in Heerhugowaard dat in april in update is verschenen was het startschot voor onze maandelijks terugkerende rubriek Politiek in Heerhugowaard. Het woord is aan John Does, op het moment van dit interview fractievoorzitter van Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij (HOP) en inmiddels wethouder:

‘Bij HOP gaan we voor democratische vernieuwing. We zijn dienstig aan onze inwoners, niet andersom. Dat werd in het verleden wel eens anders gezien en ervaren. Zowel door de politiek als door de inwoners. Je kunt zeggen: de gemeenteraad is gekozen en heeft daarmee namens de inwoners de opdracht gekregen te bepalen wat er gebeurt. Dat is stipt genomen ook zo, maar ik vind dat je continu terug moet naar de inwoners. Er verandert zo snel zoveel in de wereld. Oók in Heerhugowaard.’

Terug naar de bewoners, hoe werkt dat?
‘Om bij onze inwoners te rade te gaan moeten er wel wat wijzingen worden doorgevoerd in gemeentelijke verordeningen en eigenlijk ook in de wet- en regelgeving. We zijn niet voor niets enorm blij met de Omgevingswet die in 2020 van kracht gaat worden. Dankzij deze wet krijgen betrokkenen veel meer invloed dan voorheen. Je kon alleen binnen de lijntjes van de bestemming kleuren. Er lag een behoorlijk of helemaal uitgewerkt plan, daar kon je een zienswijze op indienen en dat was het. Maar het gaat vaak om andere dingen. Wat gebeurt er op zo’n plek en wat betekent dat voor de omgeving? Neem het industrieterrein, daar is inmiddels het startsein voor de bouw van 78 appartementen gegeven. Dat kan de industrie in de weg gaan zitten. Bedrijven produceren geluid, wellicht ook ’s nachts en dat kan lastig zijn voor bewoners. Bewoners hebben op hun beurt behoefte aan parkeergelegenheid, wat betekent dat voor de bereikbaarheid van de bedrijven? De Omgevingswet maakt het mogelijk om op voorhand met elkaar te bespreken hoe men samen tot oplossingen komt. Maar we willen ook op andere terreinen meer inspraak creëren, denk aan sportvoorzieningen en de zorg. Hoe doen we recht aan de behoefte die er daadwerkelijk is? Om dat te realiseren moeten we een aantal regelingen flink onder de loep nemen.’

De formatie is uitermate soepel verlopen. Wat zegt dat over het bestuur voor de komende vier jaar?
‘Het betekent vertrouwen en kunnen ervan uit gaan dat het fantastisch gaat lopen. De partijen hebben elkaar gevonden op ambitie. We zijn mét elkaar tot een programma gekomen. Wij als college gaan dan ook doen wat de raad wil, want de raad is het kaderstellende en controlerende orgaan. Bij veel andere gemeenten werkt dat nog anders. Daar stelt de coalitie het programma op en vervolgens mag de raad daar wat van vinden. Dat voelt als een doekje voor het bloeden, want de coalitie heeft dus al duidelijk accent gelegd. Kijk, een zetel in Heerhugowaard representeert 692 stemmers. Of je nu éénmaal 692 stemmers hebt of zeven, we moeten recht doen aan de democratie. In Heerhugowaard zoeken we naar wat ons bindt in plaats van wat ons onderscheidt. Het klinkt enorm zoet, maar echt: samen kom je veel verder.’

Toch zijn er significante verschillen tussen de partijen aan te wijzen.
‘Natuurlijk komen er geheid dossiers op tafel waarbij het onderscheid zichtbaar wordt. Maar echt niemand is tegen betaalbare woningen en goede zorg, dus dat is ons startpunt. Dat hebben we ook voor de verkiezingen duidelijk gemaakt: we willen het samen doen, samen met de inwoners en samen met degenen die namens onze inwoners in de raad zijn gekomen.’

Tot slot: waar mag Heerhugowaard op rekenen deze komende vier jaar?
‘In update vertelde ik al over het achter ons laten van de magere jaren. Inwoners mogen profiteren van dat het beter gaat. Dus betaalbare woningen, die komen er. Meedenken, dat gaan we regelen. Daar waar nodig gaan we maatregelen treffen om de democratische vernieuwing daadwerkelijk vorm te geven. En dan kunnen we écht aan de slag met zaken die onze inwoners belangrijk vinden.’