Weinig nultredenwoningen
Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren nog verder toe. Het CBS verwacht dat in 2040 ruim een kwart van de bevolking ouder is dan 65 jaar: 4,6 miljoen mensen. Van hen is een derde ouder dan 80 jaar. De ouderen van nu zijn honkvaster en willen graag oud worden in de eigen woning en in de buurt waar ze nu wonen.

Ouderenzorgbeleid
Ruim tien jaar geleden werd een nieuw ouderenzorgbeleid opgezet. Het aantal verzorgingshuizen werd sterk teruggebracht en ouderen moesten langer thuis blijven wonen. De hulp voor die thuiswonende ouderen werd via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning verschoven naar de gemeenten. Woningaanpassingen zoals een verhoogde wc-pot, douchestoel of een traplift, maar ook veiligheidsvoorzieningen en domotica vallen onder de gemeentelijke voorzieningen. Als de oudere meer medische hulp thuis nodig heeft van wijkverpleegkundigen, verschuift de verantwoordelijkheid naar de zorgverzekeraars of naar de overheid middels de Wet langdurige zorg bij zware verpleegzorg.

Tafelgesprek
Het regelen van een traplift kent afhankelijk van de gemeente een lang traject. Een voorziening van gemiddeld €10.000 wordt tijdens tafelgesprekken gewikt en gewogen waarbij dikwijls de uitkomst verhuizen is naar een gelijkvloerse woning die niet op korte termijn beschikbaar is. De meeste ouderen willen aanpassing van de woning omdat ze er graag wonen, de buurt goed kennen en omwille van de sociale contacten. Onbekend is dikwijls de Blijversregeling van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting: een goedkope lening van gemeenten voor aanpassingen in huis.

Traplift
Handicare levert een traplift op basis van kopen of huren en kan deze binnen een kort tijdbestek plaatsen. Handicare beschikt als trapliftfabrikant over het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen en alle trapliften zijn gecertificeerd. Het 130-jarig bestaan bewijst hun vakmanschap en service. De prijzen zijn afhankelijk van de vorm van een trap in een woning en natuurlijk het gewenste comfort.

Veel ouderen wonen in woningen die niet levensloopbestendig zijn, maar getransformeerd kunnen worden met meestal geringe aanpassingen. Ouderen willen het liefst in hun eigen woning en buurt blijven wonen. Een oudere heeft dankzij aanpassingen in zijn huis minder dure zorg nodig.